TRL RATE

VENITUL DE BAZĂ GLOBAL NECONDIȚIONAT. CUM FUNCȚIONEAZĂ

______________________________________________________________________________________________________________

     TRL reprezintă venitul global de bază necondiționat. Se plătește fiecărui cetățean, indiferent de beneficiile și veniturile acestuia. Indicatorii care influențează suma pe care o veți primi la sfârșitul lunii sunt corelați cu respectarea drepturilor și libertăților dumneavoastră în țara dumneavoastră.

     În primă fază, vom folosi datele oferite de organizațiile recunoscute la nivel universal care sunt experte în domeniul lor. Fiecare organizație prezintă informații complete pentru a stabili indicatorul.

 

     Valoarea TRL este indicată* într-un triunghi albastru, cu cifre albe, mari (această valoare este duplicată pe o linie separată cu parametrul universal pe termen lung (anul trecut)). Dacă țara dumneavoastră are un coeficient de motivație sau un MTI, utilizați valoarea calculată cu MTI (situată chiar sub numele țării)

 

* Vizualizați-vă venitul de bază: https://trl-global.org/rate (versiunea beta este prezentată într-un format de tranziție (excel doc))

 

     Venitul de bază necondiționat plătit cu criptomoneda TRL are la bază salariul mediu lunar (net) și nivelul drepturilor și libertăților. Creșterea (în caz contrar schimbarea a prețului fix) criptomonedei TRL se realizează pe baza următoarei valori: 40% din salariul mediu lunar oficial din țara care distribuie TRL. Includerea veniturilor cetățenilor provenite din TRL în datele statistice referitoare la salariul mediu lunar este interzisă (40% permite obținerea unei valori suficiente dar minimizează întreruperile macroeconomice în absența datelor statistice).
     Apoi împărțim această valoare la cei cinci parametri în conformitate cu evaluările experților și atribuim fiecărui parametru o valoare procentuală.
     Întrucât salariul mediu este indicat în dolari, în primă fază TRL ar fi moneda fixă (criptomoneda care este legată de moneda fiduciară) –  1TRL = 1 $

 

* În conformitate cu (cifrele din) Eurostat, Organizația Internațională a Muncii, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și statisticile naționale

* Interpretarea conceptului de presă liberă și a indicelui GINI este legată de un număr relativ, în special de ratingul liderului. În cazul PF - Aceasta este Norvegia (semnificația este 7,63); indicele GINI - Azerbaidjan (semnificația este 16,6)

** Angajamentul civic: pentru țările membre ale OCDE - datele utilizate au fost furnizate de OCDE, pentru țările din afara OCDE s-a folosit indicele GALLUP

SUA $3120 /// 40% = 1248_TRL

1248 /// 5 parametri (1 parametru = 249,6)

1) Indicele inegalității de gen: 0,922 (max-1,000) sau [92,2% / 100%] = 249,6$ /// 92,2% = 230,13$

Info: Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare - Rapoarte de Dezvoltare Umană

2) Drepturile omului: 86 (max-100) sau [86% / 100%] = 249,6 $ /// 86% = 214,66

Info: Freedom House - Libertatea în lume 2018

3) Libertatea presei: 23,73 (max-1) sau [№1_Norvegia: 7,63 / 32,15%) = 249,6 $ /// 32,15% = 80,25 $

Info: Reporteri fără frontiere - Indicele Mondial al Libertății Presei 2018

4) Sărăcia/inegalitatea: 41 (max-1) sau [№1_Azerbaidjan: 16,6 / 40,49%) = 249,6 $ /// 40,49% = 101,06 $

Info: Banca Mondială - datele privind sărăcia, indicele GINI

5) Angajamentul civic: 6,8 (max-10) sau [68% / 100%] = 249,6 $ /// 68% = 169,73

Info: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) – Indicele calității vieții

 

TOTAL: venitul de bază TRL SUA = 795,83 * TRL

Index TRL = 63,77%

*cu excepția TRL-ului real; implementarea și sectorul special [egalitatea religioasă și rasială]

     Valoarea necondiționată a venitului global de bază utilizează un indice unic și un algoritm numit „implementarea TRL” cu scopul de a reflecta nivelul real de realizare al angajamentelor internaționale acceptate și al obligațiilor în domeniul drepturilor omului și protecției mediului, precum și al aderării la noi tratate internaționale pentru a asigura un nivel mai ridicat de protecție a persoanelor la nivel național.
     „Implementarea TRL”, spre deosebire de MTI, este cea mai importantă parte a mecanismului social al TRL, și prin urmare, poate duce la scăderea TRL-ului TOTAL al țării. 

 

În prezent, lucrăm la îmbunătățirea indexului TRL / paritatea puterii totale

 

Indicele tabelului motivațional V1 (MTI)

Indicele tabelului motivațional V1 (MTI) este un indice suplimentar care mărește, de asemenea, TRL-ul TOTAL. Obiectivul principal al acestuia este să încurajeze țările cu venituri mici care înregistrează progrese semnificative în domeniul protecției drepturilor și libertăților.

1

2

MTI: 5% TOTAL: 1148,7

3

4

5

6

7

8

MTI: 7% TOTAL 952,34

MTI: 7% TOTAL 927,09

MTI: 5% TOTAL 891,24

9

10

11

12

MTI: 8% TOTAL 834,09

13

14

15

16

MTI: 10% TOTAL 735,50

MTI: 13.5% TOTAL 688,98

17

18

19

20

MTI: 17.5% TOTAL 643,94

MTI: 8.5% TOTAL 589,83

21

22

23

24

MTI: 10% TOTAL 512,10

MTI: 11.5% TOTAL 458,88

25

26

27

28

MTI: 12.5% TOTAL 410,05

Translated by TRL Pro Bono friend Elena Cristina Robe​

© 2018-2021 TRL GLOBAL FOUNDATION